MEDIACE
JE
DOBROVOLNÝ PROCES

„Cesta je cíl. — T.S.Eliott

01

Úvodní slovo
Základní principi mediace:
1. dobrovolnost
2. nestrannost
3. mlčenlivost

02

Povídáme si a sdělujete mi pozice, emoce a potřeby.

03

Probereme předměty jednáni, tedy to, co chcete v mediaci řešit.

04

Hledáme společně cestu, tak aby jste byli spokojeni.

05

Pracujeme s alternativami a hledáme, která je pro vás nepřijatelnější.

HLAVNÍ VÝHODY MEDIACE